Kytarový navigátor

5.October 2009

Jan Jirásko se zajímá o elektrické kytary a jejich stavbu již od roku 1961, provozuje web Yitars selfmade a čtenářům Kytarovej.cz nyní odkrývá něco z tajemství stavby elektrických kytar.

Často se mi stává, že při porovnáváni tvaru různých kytar, nevidím hned, v čem leží jejich zásadní rozdílnost. Například:

  • bych chtěl přesně vědět, zda polohy jejich snímačů leží ve stejných odstupech k menzuře
  • nebo třeba, o kolik mm jsou navzájem posunuty knoflíky potenciometrů
  • nebo, kde by měla přesně být umístěna kobylka … atd.

Jestliže dnes může být každý čtvereční metr povrchu Země přesně zaměřen, proč by něco takového nešlo použít i pro „krajinu”, resp. obrysy kytary?

Pro vintage kytarové puntičkáře by mohl takovýto navigační souřadnicový systém být užitečný k porovnávání všech důležitých pozic detailů na kytaře.

Amatér-kytarář by si mohl sestavit tabulky z vlastnoručně přeměřených proporcí a dát je k dispozici i dalším zájemcům. To bylo zatím často spojeno s nejednotností pohledu na nástroj..

I při konstruováni kytary v CAD programu by mohly tyto souřadnicové údaje práci podstatně ulehčit a zrychlit. Položíme-li na kytaru dvě kolmé souřadnicové osy X a Y, je to skoro jako rovník a Greenwich – nultý poledník na globusu.

Nullpunkt Git 81028

Ten kříž z vodorovné osy a menzurové čáry by mohl podvědomě probudit náboženské cítění? Nebojte se, zde jde pouze jen a jen o geometrii.

Kde leží výchozí bod?

Schema nahoře se hodí v první řadě pro kontury korpusu a proporce celé kytary. Pro hlavici, jako detail, je vhodnější, umístit výchozí bod výjimečně uprostřed přední hrany ořechu (příp. nultého pražce).

Kopfplatte-Nullpunkt-80912

Znázornění krku a polohy pražců by bylo sice také možné odměřovat od kobylky, ale obvykle a prakticky přehlednější, je vycházet od ořechu (nultého pražce) směrem doleva ke korpusu (+X, výjimečně):

Hals Nullpunkt 80913

A u krku kytary potřebujeme navíc ještě třetí souřadnici, abychom znázornili jeho příčný profil. K tomu účelu by měl výchozí nulový bod ležet na podélné ose a na pomyslném povrchu hmatníku bez zaoblení (radiusu):

Hals-laengs-und-quer-81011

Schéma profilu krku bude s použitím polárních souřadnic přehlednější, při stejné poloze výchozího bodu. K dostatečně přesnému zaměření kontur profilu krku ůplně stačí 12 kroků s odstupem 15°. Kdo se tím častěji zabývá, může si zhotovit měřící přípravek, kterým se dají odebrat a přenášet profily krku „vytoužené” kytary na rýsovaci papír nebo do CAD.

Polar Hals Profil 81211

Bližší popis najdete zde: http://www.yitars.de/halsprofil.html

A když se mě někdo zeptá, kde přesně leží knoflík hlasitosti (volume) na mém Stratu, odpovím (po krátkém nahlédnutí do mé, zatím skromné databanky):

29,4 / -54,5 nebo názorněji:

X = plus 29,4 mm doprava od nulového bodu a potom Y = minus 54,5 mm dolů

VOL-Poti-Koordinaten-80926

Pokračování příště…

[del.icio.us] [Facebook] [Twitter] [Email]
Kategorie: Stavba elektrických kytar

Napsat komentář