Články v kategorii ‘Stavba elektrických kytar’

Poloha kobylky a kompenzace kamenů

12.April 2010

Jan Jirásko se zajímá o elektrické kytary a jejich stavbu již od roku 1961, provozuje web Yitars selfmade a čtenářům Kytarovej.cz nyní odkrývá něco z tajemství stavby elektrických kytar.

Typ kobylky Tun-o-matic zkráceně známý jako TOM-Bridge, má ve srovnání s plochou „Hardtail“ kobylkou nebo vibráto-systémy, užší rozsah pro nastavení oktáv a proto nezbývá, než ji umístit dostatečně šikmo. Obvykle ji namísto kolmo 90° skloníme v úhlu 92,7°, tedy o 2,7°. Chceme-li jít při navrtávaní děr pro oba pilířové šrouby kobylky úplně najisto, musíme vzít z takové sady strun, kterou zamýšlíme později používat, obě krajní struny (e1 a E6), připevnit krk ke korpusu a tyto dvě struny provizorně napnout.

Protože struník zatím ještě chybí, uděláme si z plechu náhradní, na způsob jako u jazzových kytar, který uchytíme šroubem knoflíku pro řemen. Potom vezmeme TOM-kobylku a nastavíme krajní kameny 1 mm od okraje, který bude směřovat ke krku. Kobylku (bez šroubů!) podstrčíme pod struny a podložíme ji vhodným kouskem dřeva tak, aby struny měly požadovaný dohmat. Vyzkoušíme, v jakém úhlu kobylky oktávy s flažoletem ladí, zkontrolujeme ještě průběh strun nad hmatníkem a vhodným důlčíkem, prostrčeným otvory v kobylce, označíme středy pro vrtání. To je sice trochu komplikované, ale pojištění pro případ, že později přejdete na tlustší sadu strun.

(more…)

[del.icio.us] [Facebook] [Twitter] [Email]

Proporce korpusů

26.December 2009

Jan Jirásko se zajímá o elektrické kytary a jejich stavbu již od roku 1961, provozuje web Yitars selfmade a čtenářům Kytarovej.cz nyní odkrývá něco z tajemství stavby elektrických kytar.

Který tvar kytary je nejhezčí a nejdokonalejší? Těžko dostanete na takovou otázku jasnou odpověď. Přesto je možno známé tvary kytarových korpusů snadno rozdělit. Od krásných, přes nenápadné, nudné, až k ujetým nebo dokonce šeredným kytarám. To svádí k úvaze, zda není možné, najít s pomocí statistiky ten nejdokonalejší typ kytary. Podle kterých kriterií by se měly tvary kytar posuzovat? Zůstaňme nejdříve u vnějšího obrysu nástroje.

(more…)

[del.icio.us] [Facebook] [Twitter] [Email]

Kytarový navigátor

5.October 2009

Jan Jirásko se zajímá o elektrické kytary a jejich stavbu již od roku 1961, provozuje web Yitars selfmade a čtenářům Kytarovej.cz nyní odkrývá něco z tajemství stavby elektrických kytar.

Často se mi stává, že při porovnáváni tvaru různých kytar, nevidím hned, v čem leží jejich zásadní rozdílnost. Například:

  • bych chtěl přesně vědět, zda polohy jejich snímačů leží ve stejných odstupech k menzuře
  • nebo třeba, o kolik mm jsou navzájem posunuty knoflíky potenciometrů
  • nebo, kde by měla přesně být umístěna kobylka … atd.

Jestliže dnes může být každý čtvereční metr povrchu Země přesně zaměřen, proč by něco takového nešlo použít i pro „krajinu”, resp. obrysy kytary?

(more…)

[del.icio.us] [Facebook] [Twitter] [Email]

Od korpusu až na konec hlavice v souřadnicích

24.September 2009

Jan Jirásko se zajímá o elektrické kytary a jejich stavbu již od roku 1961, provozuje web Yitars selfmade a čtenářům Kytarovej.cz nyní odkrývá něco z tajemství stavby elektrických kytar.

„Jeden obrázek poví více, než tisíc slov“ to je metafora převahy obrazu nad textem nebo hromadou číslic. Jak víme, zanechá obrázek nebo výkres většinou silnější dojem v člověku, než obsáhly text.

Technický výkres je také mnohem srozumitelnější než čistý slovní popis, ačkoliv skoro vždy má navíc ke všem čárám a křivkám ještě číselné kóty a textové vysvětlivky. Často ale nepotřebujeme hned všechny detaily ke všem podrobnostem konstrukce, abychom tu a tam ověřili nebo porovnali některé pozice nebo obrysy. V tom případě se nabízí tabulka souřadnic nebo řetězec souřadnic jako podklad konstrukce. Doslova: Obraz skrytý v číslech.

Při práci na kytarách, baskytarách apod. hledáme nebo diskutujeme často o rozměrech nebo proporcích korpusu a polohách jednotlivých prvků. Pokud se přitom všechny údaje pohybují v jednotném systému, nejsou s tím problémy. Skutečnost však není tak jednoznačná. Nedorozumění začínají u délky menzury a narůstají s určením polohy osy symetrie, určením výchozích bodů atd.

(more…)

[del.icio.us] [Facebook] [Twitter] [Email]